TRAINING

Elke opleiding wordt ontwikkeld in samenspraak met de opdrachtgever om op maat te werken en te beantwoorden aan de behoeften van de deelnemers. De opleidingen kunnen zowel in-company als in het opleidingslokaal van IMPACT georganiseerd worden.

IMPACT nv behaalde het Qfor kwaliteitslabel en is door de Vlaamse overheid erkend

als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille voor de pijlers

‘opleiding’(DV.O101320) en ‘advies’(DV.A101319.)

KMO-logo.png

Wijs de training aan met de cursor voor de inhoud

 • De competenties van medewerkers inschatten.

 • Instructies geven.

 • Opstellen van normen en doelstellingen.

 • Bijsturen.

 • Medewerkers motiveren.

 • Motivatiegesprek voeren.

 • Delegeren.

 • Disciplinegesprek voeren.

 • Slecht-nieuws gesprek voeren.

Leidinggeven

 • Evolutie vande organisatie en de rol van de leidinggevende hierin

 • Communicatie

 • Assertiviteit

 • Motivatie

 • Situationele leidinggeven

 • Emotionele intelligentie (via afname BarOn EQi-vragenlijst)

 • Conflicthantering

 • Feedback geven

 • ...

Motiverend leidinggeven & Emotionele intelligentie

Teamwerk
 • Overtuigend communiceren.

 • Het gedrag van de gesprekspartner inschatten en er resultaatgericht op inspelen.

 • Confrontaties kunnen aangaan en conflicten vermijden.

 • Feedback geven.

 • Assertief zijn.

 • Nee-zeggen en aandringen.

 • Slecht-nieuws brengen.

 • Omgaan met patstellingen.

Samenwerken

 • Wat is 'assertief zijn'?

 • Het verschil tussen assertief, agressief, manipulatief en onderdanig gedrag.

 • Wanneer wel/niet assertief zijn?

 • Verbale en non-verbale assertiviteit.

 • Correct feedback kunnen geven via de dialoog.

 • De assertieve monoloog.

 • Nee-zeggen en aandringen.

 • Moeilijke boodschappen voeren.

Assertiviteit

Bokshandschoenen
 • Wat is het verschil tussen een confrontatie en een conflict?

 • Voor-en nadelen van een conflict.

 • De emoties die gepaard gaan met een conflict aanpakken en managen.

 • De 5 manieren van conflicthantering.

 • De win-win methodiek.

 • Omgaan met negatieve feedback.

 • Correcte feedback kunnen geven.

Conflicthantering

Vintage houten klokken
 • Wat is timemanagement?

 • Effectief en efficiënt met tijd omgaan.

 • Wat zijn mijn doelstellingen en verantwoordelijkheden?

 • De wetten van tijdbeheer.

 • Het opmaken van een dag-, middellange-en lange termijnplanning.

 • Omgaan met tijdrovers (e-mail, vergaderen, telefoneren, werkoverleg en drop-ins).

 • Durven opkomen voor je eigen tijd.

Tijdbeheer

 • Voorwaarden bij de opstart van een project.

 • Projecten als onderdeel van gestructureerde probleemoplossing.

 • Communiceren of vergaderen?

 • Doelgerichte projectvergaderingen.

 • Communicatie bij projecten:

  • Kick-off vergadering

  • Projectopvolgingsvergaderingen

  • Activiteitenplanning

  • Lessons Learned

 • Instrumenten bij projectmanagement:

  • Projectcharter

  • Mijlpalenplan (PERT-planning) & Gantt-diagram

  • Project-verantwoordelijkhedenschema (RACI).

Projectmanagement

 • Aanpakken van moeilijkheden bij het realiseren van projectdoelstellingen.

 • Omgaan met niet oplosbare situaties: HEEL-principe.

 • Omgaan met oplosbare situaties.

  • Veroorzaakt door onszelf: het beheren van wederzijdse afhankelijkheid.

  • Veroorzaakt door anderen: de assertieve confrontatie.

 • Oplossen van patstellingen.

 • Te vermijden moeilijkheden.

 • “Nee” zeggen.

 • Overtuigen met een sellogram.

 • Goed delegeren.

 • Omgaan met weerstanden.

Leiderschap in projecten

 • Een vergadering efficiënt voorbereiden.

 • De agenda.

 • De verschillende types vergaderingen:

  • Informatie inwinnend​

  • Informatie verstrekkend

  • Probleemoplossend

  • Besluitvormend.

 • De rol van de voorzitter en deelnemers in de verschillende soorten vergaderingen.

 • Het verloop van een vergadering.

 • Inspelen op de verschillende types rond de vergadertafel.

 • Het verslag.

 • De nazorg.

Efficiënt

vergaderen

 • Definiëren van het doel van de presentatie.

 • Een presentatie voorbereiden in functie van: het doel​, het doelpubliek, de inhoud, de methode, de media, de timing.

 • De presentatie overtuigend kunnen brengen.​

 • De rol van de presentator: verbaal, non-verbaal, intonatie, enthousiasme, vertaalslag naar het publiek.

 • Inspelen op vragen en opmerkingen van het publiek.

 • Onvoorziene omstandigheden kunnen counteren.

 • Presentatiestress kunnen vermijden.

Dynamisch presenteren

Train-de-trainer

 • De basiseigenschappen waaraan elke training moet voldoen.

 • Een training efficiënt voorbereiden.

 • De opleider als model.

 • Het publiek inschatten.

 • Zowel een individuele als een groepsopleiding kunnen geven.

 • Omgaan met vragen en opmerkingen van het publiek.

 • Inspelen op onvoorziene omstandigheden.

 • De opleiding evalueren en bijsturen.

Change

management

 • Het begrijpen van verandering

 • Het plannen van verandering

 • Het managen van verandering

 • Inzicht krijgen in het proces van verandering

 • ​Jezelf en je reacties herkennen, begrijpen en erkennen

 • Technieken toepassen die ons helpen de verandering te accepteren

 • Tips en valkuilen per fase van het proces​

 • Communiceren in tijden van verandering

 • Het doel van evaluaties.

 • Voorwaarden waaraan een goede evaluatie dient te voldoen.

 • Een evaluatie voorbereiden.

 • Het voeren van evaluatiegesprekken:

  • De intro​

  • Het evalueren

  • Afspraken maken

  • Komen tot een concreet actieplan.

 • Nazorg en opvolging.

Motiverend evalueren

 • De voorbereiding van een prospectie of terugkomgesprek.

 • Opmaken van de lift-speech.​

 • Sellogram.

 • Vraag-o-theek.

 • Weerstanden en de weerlegging.

 • De klantenpsychologie.

 • Een telefonisch afspraak kunnen maken.​

 • Het verkoopgesprek.

  • De intro​​.

  • Behoeftedetectie.

  • Argumentatie.

  • Weerstandweerlegging.

  • Afsluiting.

 • Omgaan met klachten.

 • Moeilijke commerciële gesprekken voeren.

Verkoop

 • De voorbereiding van een onderhandeling.

 • De principes van win-win onderhandelingen.

 • Het zoeken naar oplossingen.

 • Wat te doen als de tegenpartij 'machtiger' is?

 • Wat als onderhandelen onmogelijk is?

Onderhandelen

 • Stress leren herkennen en aanvaarden.

 • Verschillende soorten stress.

 • Herkennen/ beheersen van ongepaste emoties.

 • Ontwikkelen van emotioneel zelfbewustzijn.

 • Basisinzichten voor het maken van stress verlagende keuzes.

 • Inzicht in het belang van tijd als stressfactor.

 • Bekwaamheid in het creëren van geestelijke rust.

 • Inzicht in de invloed die wij hebben op ons eigen stressniveau.

 • Het vertalen van de inzichten en concepten in concrete acties om negatieve stress te verminderen of te vermijden.

Stress

management

Klantgericht handelen

 • Klantgericht optreden

 • De functie-eisen.

 • De 3 niveaus van klantgericht handelen.

 • Klantgericht communiceren via telefoon, e-mail en face-to-face.

 • Klantgericht inspelen op de verschillende gedragingen van de klant.

 • Klantgericht moeilijke gesprekken voeren.

 • Klachtbehandeling.

 • Klantgericht kunnen 'nee' zeggen.

 • Sensibilisering voor het belang van een goed aanwezigheidsbeleid.

 • Enkele begrippen m.b.t. verzuim.

 • Eigen verzuimbeleid toelichten.

 • De verzuimdrempel verhogen.

 • De werkhervattingsdrempel verlagen.

 • Verschillende gespreksvormen:

  • Ziektemeldingsgesprek

  • Werkhervattingsgesprek

  • Verzuimgesprek.

 • Omgaan met lang verzuim.​

 • Motiveren van niet-verzuimers.

Absenteïsme

 • Outlook inrichten als dashboard voor je werkorganisatie

 • Optimaal gebruik van de agenda

 • Het gebruik van de takenlijst in Outlook

 • Efficiënt verwerken van inkomende e-mails

 • Het klasseren en terugvinden van informatie in Outlook

 • De samenhang tussen de modules van Outlook

 • Weinig gekende, maar handige opties in Outlook

Outlook

 • Sensibilisering.

 • Het ABC-model.

 • Johari-Window.

 • Hoe het gedrag bijsturen? 

 • Hoe veilig gedrag aanmoedigen? 

 • Geven van aanvaardbare feedback bij onveilige handelingen.

 • Hoe een veiligheidsgesprek voeren? 

 • Assertief reageren op onveilig. gedrag van een collega, externe bezoeker of baas.

 • Hoe zeg ik “nee” op een vraag om ‘onveilig’ te handelen? 

 • Hoe blijf ik aandringen om veilig te handelen?

Veiligheidscoaching

Coachend leidinggeven

 • Bewustwording dat de leidinggevende/ coach de essentiële link is tussen de doelstellingen van de organisatie en de efficiëntie van de medewerkers.

 • Het ijsbergmodel.

 • Inzicht verschaffen in de manier van feedback geven.

 • Leren omgaan met de verschillende leiderschapsstijlen.

 • Inzicht en reflectie van de eigen motivatoren en de motivatie van de medewerkers.

 • Nadenken over concrete en haalbare motivatieacties naar de medewerkers toe.

 • Een functioneringsgesprek voeren.

Voor meer informatie, een vrijblijvende afspraak of een offerte, contacteer ons.