top of page

TRAININGEN & WORKSHOPS

IMPACT nv behaalde het Qfor kwaliteitslabel en is door de Vlaamse overheid geregistreerd als dienstverlener in het kader van

de KMO-portefeuille voor de pijlers ‘opleiding’(DV.O101320) en ‘advies’(DV.A101319.)

KMO-logo.png
"Ze werken kwaliteitsvol met inzicht. Ik beveel ze zeker wel aan. Ik zie geen verbeterpunten."

Anonieme citaten van onze klanten via de kwaliteitsaudit van Q-for. Klik hier voor het volledige rapport

Elke opleiding wordt ontwikkeld in samenspraak met de opdrachtgever om op maat te werken en te beantwoorden aan de behoeften van de deelnemers. De opleidingen kunnen zowel in-company als in het opleidingslokaal van IMPACT georganiseerd worden. ​Wij zijn een erkend opleidingsbureau, dat betekent dat er verschillende subsidies mogelijk zijn via de overheid. ​Wij werken met verschillende partners om onze opleiding te ondersteunen met de gepaste vragenlijsten.

Insights-Corporate-Logo.png
lifo-2019.png
download (2).png
2560px-Pearson_logo.svg.png
952c92492aa6--EQi20.webp
logo.jpg
Buiten werken

Samenwerken

 • Persuasive communication.

 • Evaluating the behaviour of the discussion partner and responding to it with a result-oriented approach.

 • Dealing with confrontations and avoiding conflicts.

 • Providing feedback.

 • Being assertive.

 • Saying no and pressing forward.

 • Sharing bad news.

 • Dealing with stalemates.

openbare demonstratie
 • Wat is 'assertief zijn'?

 • Het verschil tussen assertief, agressief, manipulatief en onderdanig gedrag.

 • Wanneer wel/niet assertief zijn?

 • Verbale en non-verbale assertiviteit.

 • Correct feedback kunnen geven via de dialoog.

 • De assertieve monoloog.

 • Nee-zeggen en aandringen.

 • Moeilijke boodschappen voeren

Assertiviteit

Vuist Stoot
 • Wat is het verschil tussen een confrontatie en een conflict?

 • Voor-en nadelen van een conflict.

 • De emoties die gepaard gaan met een conflict aanpakken en managen.

 • De 5 manieren van conflicthantering.

 • De win-win methodiek.

 • Omgaan met negatieve feedback.

 • Correcte feedback kunnen geven.

Conflicthantering

Vergadering

Leidinggeven

 • De competenties van medewerkers inschatten.

 • Instructies geven.

 • Opstellen van normen en doelstellingen.

 • Bijsturen.

 • Medewerkers motiveren.

 • Motivatiegesprek voeren.

 • Delegeren.

 • Disciplinegesprek voeren.

 • slecht nieuwsgesprek voeren

Wenteltrappen

Leidinggeven & 

emotionele intelligentie

 • Evolutie vande organisatie en de rol van de leidinggevende hierin

 • Communicatie

 • Assertiviteit

 • Motivatie

 • Situationele leidinggeven

 • Emotionele intelligentie (via afname BarOn EQi-vragenlijst)

 • Conflicthantering

 • Feedback geven

 • ...

Ouderwetse klok
 • Wat is timemanagement?

 • Effectief en efficiënt met tijd omgaan.

 • Wat zijn mijn doelstellingen en verantwoordelijkheden?

 • De wetten van tijdbeheer.

 • Het opmaken van een dag-, middellange-en lange termijnplanning.

 • Omgaan met tijdrovers (e-mail, vergaderen, telefoneren, werkoverleg en drop-ins).

 • Durven opkomen voor je eigen tijd.

Time management

Visueel project
 • Voorwaarden bij de opstart van een project.

 • Projecten als onderdeel van gestructureerde probleemoplossing.

 • Communiceren of vergaderen?

 • Doelgerichte projectvergaderingen.

 • Communicatie bij projecten

 • Instrumenten bij projectmanagement:

Project management

Post-its op glas
 • Aanpakken van moeilijkheden bij het realiseren van projectdoelstellingen.

 • Omgaan met niet oplosbare situaties: HEEL-principe.

 • Omgaan met oplosbare situaties.

 • Oplossen van patstellingen.

 • Te vermijden moeilijkheden.

 • “Nee” zeggen.

 • Overtuigen met een sellogram.

 • Goed delegeren.

 • Omgaan met weerstanden.

Leadership in projecten

presentatie

Dynamisch presenteren

 • Definiëren van het doel van de presentatie.

 • Een presentatie voorbereiden 

 • De presentatie overtuigend kunnen brengen.​

 • De rol van de presentator: verbaal, non-verbaal, intonatie, enthousiasme, vertaalslag naar het publiek.

 • Inspelen op vragen en opmerkingen van het publiek.

 • Onvoorziene omstandigheden kunnen counteren.

 • Presentatiestress kunnen vermijden.

Vergaderzaal

Efficiënt vergaderen

 • Een vergadering efficiënt voorbereiden.

 • De agenda.

 • De verschillende types vergaderingen.

 • De rol van de voorzitter en deelnemers in de verschillende soorten vergaderingen.

 • Het verloop van een vergadering.

 • Inspelen op de verschillende types rond de vergadertafel.

 • Het verslag.

 • De nazorg.

Consult

Train-de-trainer

 • De basiseigenschappen waaraan elke training moet voldoen.

 • Een training efficiënt voorbereiden.

 • De opleider als model.

 • Het publiek inschatten.

 • Zowel een individuele als een groepsopleiding kunnen geven.

 • Omgaan met vragen en opmerkingen van het publiek.

 • Inspelen op onvoorziene omstandigheden.

 • De opleiding evalueren en bijsturen.

Sporen van de spoorweg

Change management

 • Het begrijpen van verandering

 • Het plannen van verandering

 • Het managen van verandering

 • Het proces van verandering

 • ​Jezelf en je reacties herkennen, begrijpen en erkennen

 • Technieken toepassen die ons helpen de verandering te accepteren

 • Tips en valkuilen per fase van het proces​

 • Communiceren in tijden van verandering

Checklist

Motiverend evalueren

 • Het doel van evaluaties.

 • Voorwaarden waaraan een goede evaluatie dient te voldoen.

 • Een evaluatie voorbereiden.

 • Het voeren van evaluatiegesprekken:

 • De intro​

 • Het evalueren

 • Afspraken maken

 • Komen tot een concreet actieplan.

 • Nazorg en opvolging.

Kantoorservice

Sales

 • De voorbereiding van een prospectie of terugkomgesprek.

 • Opmaken van de lift-speech.​

 • Sellogram.

 • Vraag-o-theek.

 • Weerstanden en de weerlegging.

 • De klantenpsychologie.

 • Een telefonisch afspraken.

 • Het verkoopgesprek.

 • Omgaan met klachten.

 • Moeilijke commerciële gesprekken voeren.

Handdruk

Onderhandelen

 • De voorbereiding van een onderhandeling.

 • De principes van win-win onderhandelingen.

 • Het zoeken naar oplossingen.

 • Wat te doen als de tegenpartij 'machtiger' is?

 • Wat als onderhandelen onmogelijk is?

Snoepwinkel Eigenaar

Klantgericht handelen

 • Klantgericht optreden

 • De functie-eisen.

 • De 3 niveaus van klantgericht handelen.

 • Klantgericht communiceren via telefoon, e-mail en face-to-face.

 • De verschillende gedragingen van de klant.

 • Klantgericht moeilijke gesprekken voeren.

 • Klachtbehandeling.

 • Klantgericht kunnen 'nee' zeggen.

leeg kantoor

Absenteïsme

 • Sensibilisering voor het belang van een goed aanwezigheidsbeleid.

 • Enkele begrippen m.b.t. verzuim.

 • Eigen verzuimbeleid toelichten.

 • De verzuimdrempel verhogen.

 • De werkhervattingsdrempel verlagen.

 • Verschillende gespreksvormen:

 • Ziektemeldingsgesprek

 • Werkhervattingsgesprek

 • Verzuimgesprek.

 • Omgaan met lang verzuim.​

 • Motiveren van niet-verzuimers.

unnamed.png

Outlook

 • Setting up Outlook as a dashboard for your work organization

 • Optimal use of the calendar

 • Using the task list in Outlook

 • Efficient processing of incoming emails

 • Classifying and retrieving information in Outlook

 • The relationship between the modules of Outlook

 • Little known, but useful options in Outlook

beklemtoonde Vrouw

Stress management

 • Stress leren herkennen en aanvaarden.

 • Verschillende soorten stress.

 • Herkennen/beheersen van ongepaste emoties.

 • Emotioneel zelfbewustzijn.

 • Basisinzichten voor het maken van stress verlagende keuzes.

 • Het belang van tijd als stressfactor.

 • Bekwaamheid in het creëren van geestelijke rust.

 • De invloed op ons eigen stressniveau.

 • Negatieve stress te verminderen of te vermijden.

Bouwplaatsbeheerders

Veiligheidscoaching

 • Sensibilisering.

 • Het ABC-model.

 • Johari-Window.

 • Hoe het gedrag bijsturen? 

 • Hoe veilig gedrag aanmoedigen? 

 • Aanvaardbare feedback geven bij onveilige handelingen.

 • Hoe een veiligheidsgesprek voeren? 

 • Assertief reageren op onveilig. gedrag

 • Hoe zeg ik “nee” op een vraag om ‘onveilig’ te handelen? 

 • Hoe blijf ik aandringen om veilig te handelen?

Leiderschap Presentatie

Coachend leidinggeven

 • De leidinggevende/coach als link tussen de doelstellingen van de organisatie en de efficiëntie van de medewerkers.

 • Het ijsbergmodel.

 • Feedback geven.

 • Verschillende leiderschapsstijlen.

 • Eigen motivatoren en die van de medewerkers.

 • Concrete en haalbare motivatieacties.

 • Een functioneringsgesprek voeren.

bottom of page