top of page

TRAINING

Elke opleiding wordt ontwikkeld in samenspraak met de opdrachtgever om op maat te werken en te beantwoorden aan de behoeften van de deelnemers. De opleidingen kunnen zowel in-company als in het opleidingslokaal van IMPACT georganiseerd worden.

IMPACT nv behaalde het Qfor kwaliteitslabel en is door de Vlaamse overheid erkend

als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille voor de pijlers

‘opleiding’(DV.O101320) en ‘advies’(DV.A101319.)

KMO-logo.png

Wijs de training aan met de cursor voor de inhoud

 • De competenties van medewerkers inschatten.

 • Instructies geven.

 • Opstellen van normen en doelstellingen.

 • Bijsturen.

 • Medewerkers motiveren.

 • Motivatiegesprek voeren.

 • Delegeren.

 • Disciplinegesprek voeren.

 • Slecht-nieuws gesprek voeren.

Leidinggeven

 • Evolutie vande organisatie en de rol van de leidinggevende hierin

 • Communicatie

 • Assertiviteit

 • Motivatie

 • Situationele leidinggeven

 • Emotionele intelligentie (via afname BarOn EQi-vragenlijst)

 • Conflicthantering

 • Feedback geven

 • ...

Motiverend leidinggeven & Emotionele intelligentie

Teamwerk
 • Overtuigend communiceren.

 • Het gedrag van de gesprekspartner inschatten en er resultaatgericht op inspelen.

 • Confrontaties kunnen aangaan en conflicten vermijden.

 • Feedback geven.

 • Assertief zijn.

 • Nee-zeggen en aandringen.

 • Slecht-nieuws brengen.

 • Omgaan met patstellingen.

Samenwerken

 • Wat is 'assertief zijn'?

 • Het verschil tussen assertief, agressief, manipulatief en onderdanig gedrag.

 • Wanneer wel/niet assertief zijn?

 • Verbale en non-verbale assertiviteit.

 • Correct feedback kunnen geven via de dialoog.

 • De assertieve monoloog.

 • Nee-zeggen en aandringen.

 • Moeilijke boodschappen voeren.

Assertiviteit

Bokshandschoenen
 • Wat is het verschil tussen een confrontatie en een conflict?

 • Voor-en nadelen van een conflict.

 • De emoties die gepaard gaan met een conflict aanpakken en managen.

 • De 5 manieren van conflicthantering.

 • De win-win methodiek.

 • Omgaan met negatieve feedback.

 • Correcte feedback kunnen geven.

Conflicthantering

Vintage houten klokken
 • Wat is timemanagement?

 • Effectief en efficiënt met tijd omgaan.

 • Wat zijn mijn doelstellingen en verantwoordelijkheden?

 • De wetten van tijdbeheer.

 • Het opmaken van een dag-, middellange-en lange termijnplanning.

 • Omgaan met tijdrovers (e-mail, vergaderen, telefoneren, werkoverleg en drop-ins).

 • Durven opkomen voor je eigen tijd.

Tijdbeheer

 • Voorwaarden bij de opstart van een project.

 • Projecten als onderdeel van gestructureerde probleemoplossing.

 • Communiceren of vergaderen?

 • Doelgerichte projectvergaderingen.

 • Communicatie bij projecten:

  • Kick-off vergadering

  • Projectopvolgingsvergaderingen

  • Activiteitenplanning

  • Lessons Learned

 • Instrumenten bij projectmanagement:

  • Projectcharter

  • Mijlpalenplan (PERT-planning) & Gantt-diagram

  • Project-verantwoordelijkhedenschema (RACI).

Projectmanagement

 • Aanpakken van moeilijkheden bij het realiseren van projectdoelstellingen.

 • Omgaan met niet oplosbare situaties: HEEL-principe.

 • Omgaan met oplosbare situaties.

  • Veroorzaakt door onszelf: het beheren van wederzijdse afhankelijkheid.

  • Veroorzaakt door anderen: de assertieve confrontatie.

 • Oplossen van patstellingen.

 • Te vermijden moeilijkheden.

 • “Nee” zeggen.

 • Overtuigen met een sellogram.

 • Goed delegeren.

 • Omgaan met weerstanden.

Leiderschap in projecten

 • Een vergadering efficiënt voorbereiden.

 • De agenda.

 • De verschillende types vergaderingen:

  • Informatie inwinnend​

  • Informatie verstrekkend

  • Probleemoplossend

  • Besluitvormend.

 • De rol van de voorzitter en deelnemers in de verschillende soorten vergaderingen.

 • Het verloop van een vergadering.

 • Inspelen op de verschillende types rond de vergadertafel.

 • Het verslag.

 • De nazorg.

Efficiënt

vergaderen

 • Definiëren van het doel van de presentatie.

 • Een presentatie voorbereiden in functie van: het doel​, het doelpubliek, de inhoud, de methode, de media, de timing.

 • De presentatie overtuigend kunnen brengen.​

 • De rol van de presentator: verbaal, non-verbaal, intonatie, enthousiasme, vertaalslag naar het publiek.

 • Inspelen op vragen en opmerkingen van het publiek.

 • Onvoorziene omstandigheden kunnen counteren.

 • Presentatiestress kunnen vermijden.

Dynamisch presenteren

Train-de-trainer

 • De basiseigenschappen waaraan elke training moet voldoen.

 • Een training efficiënt voorbereiden.

 • De opleider als model.

 • Het publiek inschatten.

 • Zowel een individuele als een groepsopleiding kunnen geven.

 • Omgaan met vragen en opmerkingen van het publiek.

 • Inspelen op onvoorziene omstandigheden.

 • De opleiding evalueren en bijsturen.

Change

management

 • Het begrijpen van verandering

 • Het plannen van verandering

 • Het managen van verandering

 • Inzicht krijgen in het proces van verandering

 • ​Jezelf en je reacties herkennen, begrijpen en erkennen

 • Technieken toepassen die ons helpen de verandering te accepteren

 • Tips en valkuilen per fase van het proces​

 • Communiceren in tijden van verandering

 • Het doel van evaluaties.

 • Voorwaarden waaraan een goede evaluatie dient te voldoen.

 • Een evaluatie voorbereiden.

 • Het voeren van evaluatiegesprekken:

  • De intro​

  • Het evalueren

  • Afspraken maken

  • Komen tot een concreet actieplan.

 • Nazorg en opvolging.

Motiverend evalueren

 • De voorbereiding van een prospectie of terugkomgesprek.

 • Opmaken van de lift-speech.​

 • Sellogram.

 • Vraag-o-theek.

 • Weerstanden en de weerlegging.

 • De klantenpsychologie.

 • Een telefonisch afspraak kunnen maken.​

 • Het verkoopgesprek.

  • De intro​​.

  • Behoeftedetectie.

  • Argumentatie.

  • Weerstandweerlegging.

  • Afsluiting.

 • Omgaan met klachten.

 • Moeilijke commerciële gesprekken voeren.

Verkoop

 • De voorbereiding van een onderhandeling.

 • De principes van win-win onderhandelingen.

 • Het zoeken naar oplossingen.

 • Wat te doen als de tegenpartij 'machtiger' is?

 • Wat als onderhandelen onmogelijk is?

Onderhandelen

 • Stress leren herkennen en aanvaarden.

 • Verschillende soorten stress.

 • Herkennen/ beheersen van ongepaste emoties.

 • Ontwikkelen van emotioneel zelfbewustzijn.

 • Basisinzichten voor het maken van stress verlagende keuzes.

 • Inzicht in het belang van tijd als stressfactor.

 • Bekwaamheid in het creëren van geestelijke rust.

 • Inzicht in de invloed die wij hebben op ons eigen stressniveau.

 • Het vertalen van de inzichten en concepten in concrete acties om negatieve stress te verminderen of te vermijden.

Stress

management

Klantgericht handelen

 • Klantgericht optreden

 • De functie-eisen.

 • De 3 niveaus van klantgericht handelen.

 • Klantgericht communiceren via telefoon, e-mail en face-to-face.

 • Klantgericht inspelen op de verschillende gedragingen van de klant.

 • Klantgericht moeilijke gesprekken voeren.

 • Klachtbehandeling.

 • Klantgericht kunnen 'nee' zeggen.

 • Sensibilisering voor het belang van een goed aanwezigheidsbeleid.

 • Enkele begrippen m.b.t. verzuim.

 • Eigen verzuimbeleid toelichten.

 • De verzuimdrempel verhogen.

 • De werkhervattingsdrempel verlagen.

 • Verschillende gespreksvormen:

  • Ziektemeldingsgesprek

  • Werkhervattingsgesprek

  • Verzuimgesprek.

 • Omgaan met lang verzuim.​

 • Motiveren van niet-verzuimers.

Absenteïsme

 • Outlook inrichten als dashboard voor je werkorganisatie

 • Optimaal gebruik van de agenda

 • Het gebruik van de takenlijst in Outlook

 • Efficiënt verwerken van inkomende e-mails

 • Het klasseren en terugvinden van informatie in Outlook

 • De samenhang tussen de modules van Outlook

 • Weinig gekende, maar handige opties in Outlook

Outlook

 • Sensibilisering.

 • Het ABC-model.

 • Johari-Window.

 • Hoe het gedrag bijsturen? 

 • Hoe veilig gedrag aanmoedigen? 

 • Geven van aanvaardbare feedback bij onveilige handelingen.

 • Hoe een veiligheidsgesprek voeren? 

 • Assertief reageren op onveilig. gedrag van een collega, externe bezoeker of baas.

 • Hoe zeg ik “nee” op een vraag om ‘onveilig’ te handelen? 

 • Hoe blijf ik aandringen om veilig te handelen?

Veiligheidscoaching

Coachend leidinggeven

 • Bewustwording dat de leidinggevende/ coach de essentiële link is tussen de doelstellingen van de organisatie en de efficiëntie van de medewerkers.

 • Het ijsbergmodel.

 • Inzicht verschaffen in de manier van feedback geven.

 • Leren omgaan met de verschillende leiderschapsstijlen.

 • Inzicht en reflectie van de eigen motivatoren en de motivatie van de medewerkers.

 • Nadenken over concrete en haalbare motivatieacties naar de medewerkers toe.

 • Een functioneringsgesprek voeren.

Voor meer informatie, een vrijblijvende afspraak of een offerte, contacteer ons.

bottom of page