top of page

LOOPBAANBEGELEIDING

"De vraag naar je professionele toekomst is geen simpele ja/nee-vraag. Het is afwegen en interpreteren om dan samen de enige juiste keuze te maken."

IMPACT-coach Mieke Casier

Loopbaancheque_label.jpg

Goede loopbaancoaching kan de eerste dag van de rest van je leven zijn. 

Wat is onze visie achter loopbaanbegeleiding ?
 

Bij IMPACT vertrekken we altijd vanuit een positief mensbeeld. Iedereen heeft talenten in een voor de betrokkene, juiste omgeving !


De coachee staat steeds centraal d.w.z. dat we rekening houden met:
    -  De huidige specifieke (werk)omgeving ( statuut / sector / achtergrond…)

    -  Een open houding voor ieders persoonlijkheid, afkomst, religie, geaardheid, beperking ….

    -  Continue afstemming met de coachee om een lang termijn effect/visie na te streven (vertrouwelijk

       en faciliterend)

Wanneer is loopbaanbegeleiding een goed plan?

Heel vaak. Want Iedereen heeft vroeg of laat wel vragen bij zijn job, dat is de normaalste zaak van de wereld. Wij helpen om de antwoorden op deze vragen dan ook juist te lezen.

  

De vraag naar je professionele toekomst is geen simpele ja/nee-vraag. Het is afwegen en interpreteren om dan samen de enige juiste keuze te maken.

Wat is ons doel van loopbaanbegeleiding?

We bezorgen werknemers een nieuwe boost op arbeidsvlak en dus automatisch ook in hun privéleven. We leren even kritisch stil te staan bij de loopbaan. Om daarna met hernieuwd plezier en zelfvertrouwen terug aan de slag te gaan.

Hoe gaan wij bij IMPACT te werk?

De Belg is heel honkvast, ook op het werk, maar vaak is dat uit onwetendheid over alternatieven. Via een individueel begeleidingstraject met gesprekken en concrete tools brengen we jouw unieke loopbaanervaring in kaart.

Via begeleiding kunnen we een beter inzicht geven in je eigen drijfveren en je ideale werkomgeving. We werken samen een stappenplan uit en begeleiden bij de toepassing ervan. Na het traject zorgen we ook voor de opvolging via nazorg.

Extra meerwaarde bij IMPACT:

Tijdens het proces geven wij aan iedere coachee ook de optie om gebruik te maken van onze vaardigheids- en persoonlijkheidsvragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn enkel een hulpmiddel om het zelfinzicht en de zelfsturing te bevorderen.

Het traject

Het totale traject duurt 4 tot 7 uur (excl. eventuele tussentijdse opdrachten) en die kunnen, in samenspraak met de coachee, gespreid worden over 1 jaar. Dit om de coachee zo effectief mogelijk te begeleiden in de uitwerking van zijn plan.

STAP 1: Kennismakingsgesprek +/-30 min.

Om de vraag vraag helder te krijgen

(“Wie ben ik?”, “Wat kan, ken of wil ik?”, “Waar kan ik ondersteuning gebruiken?”, “Hoe kan ik mijn doel bereiken?” en “Welke competenties heb ik nodig?”)

STAP 2 Het intake-gesprek

Door middel van reflectievragen brengen we die loopbaancompetenties in kaart. Hierbij staan ook de wensen, waarden en normen van de deelnemer centraal. Het Plan van Aanpak wordt dan verder verfijnd zodat de coaching een heldere doelstelling heeft.

 

STAP 3 Het verdiepingsgesprek

Een concreet uitgewerkt plan van aanpak wordt omgezet in de praktijk. 

De voortgang wordt geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

 

Stap 4 Nazorg +/- 30 min.

Loopbaanbegeleiding_banner_699x230px.jpg
bottom of page