top of page

MENTAL COACHING

Fabriek

Coaching Is Unlocking A Person's Potential To Maximize Their Personal Growth

- John Whitmore -

Waarom mental coaching?

Coachen is altijd het blikveld verruimen.  

Onverwachte of onbewust, maar spontane uitspraken, geven wel eens een andere kijk op onderliggende overtuigingen, die dan fundamenteel invloed hebben op het functioneren van mensen. Ook zeer gemotiveerde en capabele mensen botsen soms op onzichtbare hindernissen. Het ontdekken van die hindernissen leidt dikwijls tot nieuwe opportuniteiten voor de medewerker maar ook voor de organisatie. Proactief coachen (bv. in veranderende omgeving, nieuwe job, …) en voorkomen is in vele gevallen effectiever dan te moeten genezen. 

Tijdens onze coachingstrajecten zal de betrokkene de kans krijgen om zich op professioneel vlak en individueel vlak verder te ontwikkelen in aspecten die zowel door hem als door de organisatie aangedragen kunnen worden.

 

Dankzij de juiste sturing ontstaan er bij de betrokkenen nieuwe inzichten en gedragingen waardoor ze specifiek gedrag kunnen aanpakken of beperkende overtuigingen herkaderen. Het doel van individuele coaching is dat door de groei van de coachee, zowel de betrokkene zelf als zijn organisatie de vruchten plukken van beter aangepast gedrag, een betere samenwerking en betere resultaten.

De vorm van zo’n traject kan verschillen naargelang de duurtijd, intensiteit en inhoud, want die vorm koppelen we aan de wensen en bijkomende vragen van zowel de opdrachtgever als de coachee. De inhoud van coachingsgesprekken is uitermate divers, maar veel voorkomende vragen hebben te maken met het omgaan met de eigen communicatiestijl of die van anderen (assertiviteit, onderdanigheid, agressiviteit, emotionaliteit, pesten …), omgaan met werkdruk (stress, prioriteitsstelling, balans werk-privé…), en het niet gerealiseerd krijgen van bepaalde ideeën of doelstellingen.

Coaching via IMPACT kan zowel individueel als naast of aanvullend op trainingen worden aangevraagd.

IMG_4206.JPG
bottom of page