top of page

TRAINING

De laatste jaren wordt er sterk ingezet op ‘werkbaar werk’. Door het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar zullen medewerkers immers langer moeten blijven werken. Omdat we onze medewerkers liefst gezond zien, moeten we het kortdurend en langdurend verzuim  terugdringen.

In dit kader zorgen we bij IMPACT voor:

  • Opleiding en coaching van mensen om vaardigheden, competenties en inzichten te laten evolueren zodat deze overeenkomen met hun eigen verwachtingen en met de verwachtingen van hun omgeving.

​​

  • Het verder uitwerken en optimaliseren van het huidige HR-beleid en de bedrijfsstructuur samen met onze klanten. 

  • Goede assessments om mensen niet alleen te beoordelen op hun ervaring, maar ook op hun persoonlijkheid, competenties, talenten en motivatie.

Zen Stones
bottom of page