top of page

Training 'Tijdbeheer & Zelforganisatie'

Dit is een tweedaagse training waarmee wij het volgende bereiken:

 • Het voorstellen van een basisconcept dat noodzakelijk is voor het goed beheer van de eigen tijd.

 • Het aanleren van instrumenten van goed tijdbeheer en zelforganisatie.

 • De vertaling van bovenstaande elementen naar de dagelijkse praktijk door gebruik te maken van de mogelijkheden van Microsoft Outlook.

 • Het verhogen van de weerbaarheid tegenover tijdrovers.

 

De inhoud van de eerste dag behelst:

 

Principes van tijdbeheer

 • De essentie van tijdbeheer: effectiviteit is belangrijker dan efficiëntie!

 • Timemanagement relateren aan de tijdaxioma's.

 • Het gebruik van onze prioriteiten:

 • Welke zijn onze prioriteiten?

 • Hoe prioriteiten gebruiken?

 • Hoe ze afstemmen op de resultaatgebieden van de afdeling?

 • Hoe prioriteiten gebruiken binnen onze tijdsbesteding?

 • Agendabeheer:

 • Het efficiënt gebruik van de agenda.

 • Omgaan met onplanbare activiteiten

 • Het dagplan: rekening houden met het eigen dagritme bij het plannen van de werkdag

 • Integratie van Outlook / Lotus Notes binnen het tijdbeheer

 • Het praktisch gebruik van Outlook / Lotus Notes binnen tijdbeheer

 • De agenda: volledigheid van de planning

 • Het takenbeheer: systematisch verwerken van uit te voeren taken

 • De inbox: tips met betrekking tot het goed verwerken van inkomende mail

 • De verbanden: hoe kunnen de inputs in de agenda, het takenbeheer en de inbox aan elkaar gelinkt worden

 • Mogelijke moeilijkheden bij het gebruik van Outlook / Lotus Notes  en hun oplossingen

 

Na de eerste dag, krijgen de deelnemers een viertal weken de tijd om hun inzichten en vaardigheden toe te passen in de praktijk.

 

Daarna volgen zij de tweede dag van de opleiding:

 

Weerbaarheid bij tijdbeheer

 • Indeling van tijdrovers en hun aanpak:

 • Niveau I: onoplosbaar (door ons)

 • Niveau II: oplosbaar

 • Niveau III: te vermijden

 • De magische driehoek: het verschil tussen assertiviteit, subassertiviteit, agressiviteit en manipulatie

 • Het assertief script en voorwaarden bij assertiviteit

 • Aandringen & "neen" zeggen

 • Omgaan met patstellingen

 • Omgaan met tijdrovers:

 • Hoe tijdrovers identificeren?

  • Soorten tijdrovers

  • Op welke manieren kunnen wij ze (samen met de collega's) bestrijden.

 • Concrete tips rond o.a.:

  • Doelgericht vergaderen

  • Efficiënte organisatie van de werkplaats en de desktop

  • Efficiënt gebruik van de telefoon

  • Omgaan met bezoekers en “biwi’s” (binnenwippers)

  • Delegeren

bottom of page