top of page

Lean E-mail

Deze training van een halve dag heeft volgende doelstellingen:

 • Kennismaken met de basisregels voor goed gebruik van e-mail binnen de organisatie en adviezen m.b.t. een goed e-mailbeleid.

 • Leren om deze regels toe te passen in Outlook en/of Lotus Notes.

 • Antwoorden en oplossingen geven voor praktische vragen en problemen die kunnen rijzen door het e-mailbeleid.

 • Inzicht verwerven in hoe de verschillende onderdelen van Outlook geïntegreerd gebruikt kunnen worden

​​

Volgende onderwerpen komen in deze training aan bod:

 • Waarvoor is het gebruik van e-mail aangeraden? Waarvoor is het te vermijden?

 • Alternatieve communicatiemiddelen voor de situaties waarin e-mail niet geschikt is.

 • Het beleid voor e-mails die we zelf schrijven:

  • Correct omgaan met bestemmelingen

  • Regels met betrekking tot het onderwerp van e-mails

  • De structuur van een heldere e-mail boodschap

  • Het verhogen van de leesbaarheid van e-mails

  • Het beheren van verzonden e-mails

 • Omgaan met ontvangen e-mails:

  • Wanneer en hoe inkomende e-mails verwerken

  • Regels bij het verwerken van e-mails

   • Deleten van binnengekomen berichten

   • Opslaan van berichten (en de bijlagen)

   • Beantwoorden van berichten

   • Taken maken van e-mails waarop niet meteen geantwoord wordt

   • Agenda gebruiken voor e-mails die een langere tijd vragen om beantwoord te worden

  • Efficiënt omgaan met inkomende e-mails door gebruik te maken van regels

 • Verwachtingsmanagement: duidelijk maken aan contactpersonen wat je verwacht m.b.t. het gebruik van e-mail

 • Gepast reageren bij contactpersonen die e-mail niet correct gebruiken.

Glimlachende Mens op Laptop
bottom of page