top of page

Een positief aanwezigheidsbeleid voeren

Arts en Patiënt

Voordelen van een positief aanwezigheidsbeleid:

- Terugdringen van directe en indirecte kosten verbonden aan afwezige medewerkers

- Kunnen terugvallen op een duidelijk en transparant beleid met eenduidige procedures,

verantwoordelijkheden en bevoegdheden

- Werkgever en leidinggevenden ondersteunen in het voeren van efficiënte gesprekken

met het doel de medewerkers zo snel mogelijk te re-integreren

- Verhogen van de werkbaarheid van de job voor alle medewerkers met als doel meer

energie, motivatie, loyaliteit en minder verloop.

Een goed doordacht aanwezigheidsbeleid vormt de basis voor de aanpak van absenteïsme

in uw organisatie.

Het advies dat wij kunnen verlenen bij het opstellen van een aanwezigheidsbeleid is:

- Definiëren wat verzuim voor uw organisatie betekent

- Analyseren en benchmarken van uw cijfers

- Analyseren van de oorzaken van de afwezigheden

- Vastleggen van doelstellingen van het beleid

- Opmaken van een actieplan met als doel de verzuimdrempel te verhogen en de werkhervattingsdrempel te verlagen

- Sensibiliseren van elke medewerker

- Opleiden van het management en de leidinggevenden

- Uitvoeren van de actieplannen

- Evalueren en bijsturen van het beleid


Het opleiden van het management en de leidinggevenden kan inhouden:

- Duiden van begrippen, definities en het beleid van de eigen organisatie
- Bespreken van oorzaken van absenteïsme en de rol die het management hierin speelt
- Aangeven van de verschillende stappen naar een positief aanwezigheidsbeleid
- Leidinggevenden vaardig maken in het voeren van ziektemeldingsgesprekken, werkhervattingsgesprekken en verzuimgesprekken
- Wat mag en kan gezegd worden?
- Hoe verloopt het gesprek?
- Hoe reageren op moeilijke situaties of onverwachte wendingen in het gesprek?
- Hoe in contact blijven met langdurig afwezige medewerkers op een positieve en motiverende manier?
- Hoe reageren op meldingen dat de ziekteperiode verlengd wordt?

Voor meer informatie, een vrijblijvende afspraak of een offerte, klik hier

bottom of page